Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Vi på Bolaget NQAC följer Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Det betyder bl.a att vi måste ha ditt samtycke för att kunna insamla, registrera, bearbeta och använda dessa uppgifter på ett korrekt sätt. Du som egenanställda, timmanställda eller projektanställda hos oss har rätt att få ta del av de registrerade personuppgifter som rör dig, kostnadsfritt en gång per år. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras av oss. Ansökan om information och rättelse skall ska ske skriftligen hos oss på Bolaget NQAC.